HOME

Football Behavior Management (FBM) is toegepaste gedragsanalyse voor de voetballerij. FBM is gebaseerd op Organizational Behavior Management (OBM), de meest wetenschappelijke manier om gedrag binnen organisaties te sturen. Net zoals bij OBM, hanteert FBM zeven stappen om gedrag van voetballers te sturen. Deze zeven stappen zijn:

  1. Specificeren
  2. Meten
  3. ABC-analyse
  4. Feedback
  5. Doelen stellen
  6. Positieve bekrachtiging
  7. Evalueren en bijsturen

De afgelopen twee jaar hebben we het hele voetbalspel ontleed en een specificatie gemaakt van alle mogelijke prestaties op het voetbalveld. De definitie van een prestatie volgens OBM is:

Prestatie is de combinatie van gedrag en resultaat.

Hierbij geldt dat gedrag is wat verdwijnt zodra de voetballer naar een andere club gaat. De resultaten zijn wat achterblijft, ook al speelt de voetballer bij een andere club.

Voor het meten van prestaties hebben wij met FBM een geheel nieuwe, op Bayesiaanse statistiek gebaseerde, meetmethode ontwikkeld voor de voetballerij. De reden hiervoor is dat alle andere bestaande dataproviders veel te veel naar gedrag kijken en veel te weinig naar de resultaten. Bovendien kijken ze te veel naar gedrag met de bal en te weinig wat gedrag zonder bal aan resultaten oplevert. Tenslotte maken ze gebruik van een ondeugdelijke tool voor statistiek. Om deze drie redenen doen we al onze data-acquisitie zelf. We hebben een team van voetbalanalisten in de Filipijnen.

We hebben twee bewijzen dat onze analyse van individuele voetballers verreweg de best mogelijk analyses zijn. Dit doen we aan de hand van het voorspellen we van uitkomsten van toekomstige wedstrijden. Uniek is dat we deze voorspellingen doen aan de hand van de actuele opstelling en dus op basis van onze analyses van individuele spelers. Dat betekent dat wij direct een link leggen tussen onze analyse van een speler en wat deze speler voor de winkansen van een club betekent. Ideaal voor het maken van de opstelling, in real time bepalen wat de beste wissels zijn en voor de scouting om te weten wat de bijdrage van een potentiële speler wordt voor de club.

Dat wij verreweg de beste model hebben voor het voorspellen van de uitkomsten van wedstrijden blijkt uit de volgende twee cijfers:

FBMBeste concurrent
Gat tussen voorspelling en werkelijkheid1%5%
Performance sports betting125%98%

Juist omdat wij een directe link leggen tussen onze meetresultaten van individuele spelers en de kans om wedstrijden te winnen, is FBM zo’n belangrijke tool om als club te gebruiken. Ons model bevat twee submodellen, namelijk:

  1. Wat is de kans dat een team de wedstrijd domineert?
  2. Wat is de kans dat een team de meeste doelpunten scoort?

Ons model laat zien dat wanneer je óf de wedstrijd domineert óf de grootste kans hebt de meeste doelpunten te scoren, dat de kans dat je verliest heel klein is. Andersom, de winkans is het grootst wanneer je én de grootste kans hebt om de meeste doelpunten te scoren én de wedstrijd domineert.

Op het ogenblik meten we alles van tien verschillende competities in Nederland, België, Spanje, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Ondertussen zijn we bezig een feedback app te ontwikkelen die spelers kunnen gebruiken om direct na een wedstrijd te zien wat er goed is gegaan in de wedstrijd en wat er de volgende keer beter kan. Aan de hand daarvan kunnen zij zien in hoeverre zij de door hen zelf gestelde doelen verwezenlijken. Wij modelleren ook de internationale ranking en waarde van alle spelers. Op die manier werkt de feedback van de verandering qua internationale ranking en de waarde van de speler meteen als positieve bekrachtiging van gewenst voetbalgedrag.